Repararea Gropilor

Procedeul de reparare a gropilor prin metoda stropirilor succesive se poate utiliza atat pe imbra-camintile rutiere din asfalt cat si din beton, la: gropi, degradari din inghet-dezghet, rupturi in iurul utilitatilor montate in carosabil, degradari la trotuare, fisuri, suprafet poroase deschise, pelade, faiantari.

Comercializare Bitum rutier

Produs solid, de culoare neagra, obtinut prin oxidare rezidurilor de petrol.

Reciclarea la Rece

Tehnologii moderne care indeplinesc normele de calitate.

Stabilizarea Solurilor

Pot spori semnificativ proprietatile solului ce constituie o baza de constructie a unei infrastructuri. Gama variata de produse.